Pokémon Diamond, Pearl, Platinum - Cynthia Battle Theme

Modified