Lenkiamės Tavo, Viešpatie, galybei...

Wielkie są dzieła...

Modified