I per a què, en va, ella brilla amb bellesa passatgera?

Allegretto ma non troppo

Modified