Salm 'El Senyor m'il·lumina i em salva' II

Modified