dra till strid åstad (+1 octave + -1 minor third)

Modified