Purihin natin ang amamng lubhang banal/ O diyos sayoy magtat

Modified