Qui no arrisca, no pisca

La guineu i el timbal

Modified