Mariam Matrem

Llibre vermell de Montserrat (s. XIII-XIV)

Modified