Classical mashup strings

https://www.youtube.com/watch?v=xE1FkfTYMvU

Modified