Δοξολογία Αργή Ήχος Τρίτος

(Μεταγραφή από την Βυζαντινή σημειογραφία: Παπανικολάου Γεώργιος)

Published