Power Chord Flat Writing Jose Diaz 2-28-18

Modified