Naši starí pijavali

Prepis z náhravky Zuzany Knapekovej

Published