Himno Kay San Roque

MUSIKA NI: MISAEL MANALAYSAY
TITIK NI: CELSO PASCUAL
AREGLO NI: MJD
Published