A day in the Dutch harbor (День в голландской гавани)

Een dag in de Nederlandse haven

Dit stukje is een compositie die me een tijdje heeft geduurd om zo ver te komen en ik componeer het nog steeds. Ik hoop dat je het leuk vindt om ernaar te luisteren of zelfs te spelen!

This piece is a comparison that took me a while to get this far and I am still composing it. I hope you enjoy listening to it or even playing it!
Published